Rong biển miếng 30g – 海带片

6.000 VND

còn 195 hàng