Măng trúc chua còn vỏ cay 手剥笋卤香味泡椒味

36.000 VND

còn 80 hàng