Đậu hũ que 26g nội địa Trung -豆腐条

5.000 VND

còn 170 hàng